Forbairt Feirste, Belfast

Address:
199 Falls Road
Postcode/City:
BT12 6FB Belfast
County:
County Antrim
Phone:
028 9043 8597
Phone:
028 9043 8771
Fax:
01524 401400
Website:
E-mail:
riarthoir@forbairtfeirste.com

Website

Description

Forbairt Feirste is a Belfast-based Irish Language development agency which strives to unleash the economic power of Belfast’s Irish speaking community to the benefit of the entire city To unleash the socio-economic power of Belfast’s Irish speaking community to the benefit of the entire city.

Add images
Company description
Lideshows require the Flash Player and a browser with Javascript support . Gaeilge Cé Muid: Is áisíneacht forbartha é Forbairt Feirste a úsáideann an Ghaeilge le cumhacht soch-gheilleagrach Bhéal Feirste a scaoileadh. Físráiteas: An Ghaeilge a úsáid le cumhacht soch-gheilleagrach Bhéal Feirste a scaoileadh. Miseanráiteas: Oidhreacht Ghaelphobal Feirste a lárnú i saol na Cathrach chun deiseanna geilleagracha a chruthú don Ghaelphobal agus chun stádas na Gaeilge a neartú. Cúlra: Bunaíodh Forbairt Feirste i 1994 chun ‘Oidhreacht chultúrtha s’againne a chur chun cinn tríd an athghiniúint eacnamaíochta’ #Ba í príomhsprioc na heagraíochta riamh ná deiseanna soch-gheilleagracha a chruthú do phobal na Gaeilge i mBéal Feirste.
Cuspóirí: Cumas phobal na Gaeilge a mhéadú le fostaíocht a chruthú óna príomháit chultúrtha féin, trí fhorbairt na fiontraíochta, bhonneagar an phobail agus na hoiliúna Giniúint na glanmhaoine agus na hacmhainneachta cruthú fostaíochta a uasmhéadú trí fhorbairt an ghnó, tríd an turasóireacht chultúrtha agus trí chothú an comhtháthaithe inmheánaigh agus trí ghníomhartha seachtracha Stádas agus próifíl na Gaeilge a ardú tríd imeachtaí agus tionscadail pobail a reáchtáil a chuireann an Ghaeilge i lár an aonaigh. English Who are we: Forbairt Feirste is a Belfast-based Irish Language development agency which strives to unleash the economic power of Belfast’s Irish speaking community to the benefit of the entire city. Vision Statement: To unleash the socio-economic power of Belfast’s Irish speaking community to the benefit of the entire city. Mission Statement: To develop and fully integrate the Cultural heritage of Belfast’s Irish-speaking community into the life of the city, to create economic opportunities and to strengthen the status of the Irish Language.
Forbairt Feirste was established in 1994 to promote economic regeneration through promoting our Gaelic heritage. The organisation’s main aim has always been to create socio-economic opportunities for t

Keywords:

Trade Associations, Training, Tertiary Education

The company Forbairt Feirste is listed in the following categories:

Detailed Business Information

Official Name
FORBAIRT FEIRSTE LIMITED
Company Number
NI046582
SIC Code
85410 - Post-secondary non-tertiary education
Date of Incorporation
01/01/2003
Company Type
PRI/LTD BY GUAR/NSC (Private, limited by guarantee, no share capital)

Reviews

Be the first to write a review for Forbairt Feirste!

Share your experience!


Nearby similar companies

 1. 243 Falls Road
  BT12 6FB  Belfast
 2. Unit 13/1/Blackstaff Ind Complex, 77 Springfield Road
  BT12 7AE  Belfast
 3. Block C Unit 1 Boucher Business Studios, Glenmachan Place
  BT12 6QH  Belfast
 4. 466 Springfield Road
  BT12 7DW  Belfast
 5. 466 Springfield Road
  BT12 7DW  Belfast
 6. 47 Olympia Drive
  BT12 6NG  Belfast
 7. Map view of similar nearby companies